Ceník

Služby nehrazené žádnou zdravotní pojišťovnou!!

Výkon Cena v Kč
Vyšetření na vlastní žádost 300
Odstranění cizího tělesa nezav. úrazem 200
Recept na hormonální přípravek (Norethisteron) 100
Předpis receptu k postkoitální ochraně 200
Předpis receptu HAK neregistrované pac. 100
Pořízení UZ záznamu – fotky nebo video na CD/DVD, Flash Disk 100-200
UZ vyšetření na vlastní žádost 500
Potvrzení na vlastní žádost (pro zaměstnavatele) 100
Výpis nebo opis zdrav. dokumentace 80-120
žádost k UPT včetně sonograf. vyšetření 1000
Jednorázové vyšetřovací zrcadlo 20
3D ,4D ultrazvukové vyšetření 1000
IUS Mirena,Levosert (nitroděložní hormonální systém) 6100
Zavedení přineseného tělíska 1000
IUD Multiload Cu 375 na dobu 5 let („tělísko“) 1000
Jaydess tělísko na 3 roky 5100
Neakutní vyšetření mimo ord. dobu na vlastní žádost 500
Perforace kůže pro piercing 500
Vyšetření neodkladného problému, pohotovnoství příplatek 100
Babycare Tens, zapůjčení na týden včetně sond 200
Odborná konzultace pacientky s registrací u jiného lékaře 300