Poslanec Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
2013 – dosud

Akreditované pracoviště registrujícího ambulantního gynekologa