Informace o zpracování osobních údajů za účelem odpovědi prostřednictvím kontaktního formuláře

Informace o zpracování osobních údajů za účelem odpovědi prostřednictvím kontaktního formuláře

MUDr. Miloslav Janulík se sídlem Břeclav, U Nemocnice 3066/1, PSČ 69002, IČ 46215468, zpracovává v rámci objednávkového/kontaktního formuláře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), vaše následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení;
 • Emailovou adresu;
 • Telefonní číslo;
 • Termín objednávky;
 • Dotaz
 1. v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem zaslání odpovědi na Vámi položený dotaz/objednávku. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 2. Jméno, příjmení a e-mailová adresa budou zpracovány za účelem umožnění komunikace mezi vámi a MUDr. Miloslavem Janulíkem.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno MUDr. Miloslavem Janulíkem, tedy správcem osobních údajů.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy naší společnosti,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.